Lidmaatschap

 • KNMG
 • AVIG/VHAN
 • NUMMERS

De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde. Dit werk voeren we uit in nauwe samenhang met de zeven federatiepartners van de KNMG.

De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn.

Resultaten van onze inspanningen zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.

AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan door de initiatiefnemende verenigingen werden uitgevoerd.

De artsen van de voormalige artsen vereniging VHAN, vormen binnen de AVIG nu de Vakgroep Homeopatische Artsen Nederland. Met elkaar zorgen we voor kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek binnen de homeopathie.

Ingeschreven in : * het BIG-register onder nr. 19022978101 * KvK. onder nr. 27355550 * AGB-code : 84-021478.

Veel Gestelde Vragen

 • Wat is homeopathie? +

  Het principe is eenvoudig: een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen, is - als geneesmiddel - ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen. Kortweg: similia similibus curentur (het gelijkende wordt genezen door het gelijkende). Koffie bijvoorbeeld kan slapeloosheid veroorzaken (bij overmatig gebruik of bij gevoelige mensen). Als homeopathisch geneesmiddel (Coffea) kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

  Dokter Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, ontdekte in 1790 dit principe toen hij een beetje kina-bast innam (de ruwe vorm van kinine). Hij kreeg alle verschijnselen van malaria, terwijl kinine juist bekend stond als een goed geneesmiddel tagen malaria. In zijn verdere leven heeft hij zo'n tachtig geneesmiddelen onderzocht door ze zelf in te nemen en nauwkeurig te registeren welke verschijnselen er optraden. Sindsdien zijn de proefnemingen doorgegaan. We kennen inmiddels zo'n paar duizend geneesmiddelen en het onderzoek gaat tegenwoordig nog steeds door.

 • Hoe kan zo een kleine dosis geneesmiddel toch lichamelijk effect hebben? +

  Hoewel we nog steeds niet precies weten hoe homeopathische geneesmiddelen werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen actief zijn en genezend effect hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby's en dieren (honden, katten, paarden en koeien) bij wie het placebo-effect (je geneest omdat je gelooft dat je een goed medicijn hebt) niet kan optreden.

  Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten die homeopathie gebruiken. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid.

  Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als dat middel precies past bij de ziektetoestand de patiënten. Het gaat er dus om dat de arts het juiste middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt, gedraagt het middel zich als katalysator van het eigen afweersysteem van de persoon in kwestie. Zodat de persoon uiteindelijk op eigen kracht geneest.

 • Werken homeopathische geneesmiddelen langzaam? +

  Bij acute aandoeningen zoals een acute middenoorontsteking of koorts, werken homeopathische geneesmiddelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen meteen maar een totale genezing duurt beduidend langer.

  In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopathische middelen de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn. De zieke geneest dan echt en de ziekte verdwijnt volledig.

 • Moet je geloven in homeopathie voordat het werkt? +

  Nee, hoewel vertrouwen wel belangrijk is in iedere arts-patiënten relatie. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo-effect; het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling. Dat homeopathie meer is dan het placebo-effect wordt duidelijk doordat het ook bij baby's en dieren genezing brengt. Ook heeft onderzoek aangetoond dat het effect van homeopathie niet door het placebo effect verklaard kan worden.

 • Wanneer kan ik homeopathie gebruiken? +

  Homeopathie is heel goed zelf toe te passen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen, blessures en acute ziekten (zoals griep en infectieziekten). Hiervoor worden regelmatig cursussen gegeven door een VHAN arts. De grote kracht van de homeopathie ligt vooral in de behandeling van chronische aandoeningen. Voorbeelden zijn luchtwegaandoeningen, gewrichtsklachten, ontstekingen, huidaandoeningen, allergieën, maagdarmstoornissen, hoofdpijnen, slaapproblemen, maar ook klachten van psychische aard. Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen, maar in de praktijk blijkt dat er in zo'n 70% van de gevallen een duidelijke verbetering van de klachten optreedt.

  Als er een passend geneesmiddel gevonden wordt, zal in ieder geval de kwaliteit van leven verbeteren. Mensen voelen zich beter, ze zitten 'beter in hun vel'. In grote lijnen kan men stellen dat de sterke kant van de reguliere geneeskunde is dat deze methode problemen, of beschadigingen, kan opvangen die het lichaam zelf niet meer kan genezen. De sterke kant van de homeopathie is dat deze het lichaam aanzet tot herstel van stoornissen die het lichaam zelf kan [of moet] herstellen. En dat blijken er veel te zijn. Zo kunnen beide methoden elkaar ook goed aanvullen.

 • Kun je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere medicatie? +

  Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed gebruikt worden naast reguliere medicijnen. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen.

  Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte en een te langzame schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk of astma kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Als homeopathie aanslaat, kunnen de reguliere medicijnen over het algemeen verminderd worden. Dit geschiedt altijd in overleg met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.

 • Voor wie is homeopathie geschikt? +

  Voor iedereen - mens en dier - van pasgeborenen tot hoogbejaarden!

  Kinderen reageren vaak wat sneller en gemakkelijker dan ouderen. Ze krijgen ook gemakkelijker hoge koorts en komen eerder van hun griep af dan ouderen. Bovendien is hun lichaam meestal minder belast met medicijnen en schadelijke stoffen.

 • Wat is het verschil tussen klassieke en klinische homeopathie? +

  De naam 'klassieke homeopathie' geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Dat betekent dat bij het zoeken naar een passend geneesmiddel men niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt maar ook naar de diepere oorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk. Het geneesmiddel moet passen bij de gehele mens. Bij de 'klinische homeopathie' worden beproefde geneesmiddelen vooral voorgeschreven op basis van de klachten. Deze vorm van homeopathie wordt nog wel toegepast door huisartsen en artsen of therapeuten die homeopathie 'erbij' doen.

 • Wordt homeopathie vergoed? +

  Op dit moment worden de consulten van AVIG-artsen door de meeste verzekeringen grotendeels vergoed uit de fondsen van aanvullende verzekeringen. Ditzelfde geldt voor de geneesmiddelen die zij voorschrijven.

 • 1

Contactformulier

Ik ben gevestigd in het gebouw waar ook gezondheidscentrum kloosterveen is gevestigd. Mijn praktijk bevind zich op de 2e etage. U kunt gebruik maken van de trap maar ook van de aanwezige lift.