het-homeopathisch-consult

Tijdens het consult wordt uitgebreid ingegaan op de klachten. Dit neemt (veel) meer tijd in beslag dan een consult bij een huisarts of een specialist. Deze tijd is nodig om een goed beeld van uw gestel te krijgen.

Als homeopathisch arts kijk ik niet zozeer naar de afzonderlijke organen,als wel naar het totale functioneren van de mens, inclusief zijn geestelijk functioneren. Ieder mens is uniek en daardoor anders dan anderen.

Een homeopathisch geneesmiddel past bij een mens zoals een sleutel in het slot past en activeert het hele gestel om beter te werken. Een homeopathisch arts beoordeelt bij ieder consult uw gezondheidstoestand.

Het kan voorkomen dat verder onderzoek of een andere behandeling noodzakelijk is. U wordt dan zonodig terugverwezen naar uw huisarts. Reguliere geneeskunde en homeopathie vullen elkaar aan. U kunt daarom reguliere geneesmiddelen naast de homeopathische geneesmiddelen (blijven) gebruiken.

Contactformulier

Ik ben gevestigd in het gebouw waar ook gezondheidscentrum kloosterveen is gevestigd. Mijn praktijk bevind zich op de 2e etage. U kunt gebruik maken van de trap maar ook van de aanwezige lift.